Historiek van de hoeve

historie1OPEN MONUMENTENDAG 2008

De Kasteelhoeve is een historische,  goed bewaarde vierkantshoeve uit de 18de eeuw. Zij vervangt het iets zuidelijker, dichter bij de Schelde gelegen oorspronkelijk neerhof van het kasteel van Outrijve.

Vanaf de 14de eeuw worden er “heren van Outrijve” vermeld, maar over het kasteel zelf is weinig informatie terug te vinden.

Een afbeelding van Sanderus in de Flandrius Illustrata (1641-1644, vertaald in het Nederlands “Verheerlijkt Vlaanderen” geeft een ets weer van een wwonburcht met ringmuur, torens en een poortgebouw omringd door water, de meander van de Schelde en een walgracht. Achtereenvolgens was het domein in handen van de families De Braclé, Morel-Tangry, Dufaing, Delannoy, de Bérenger en Devogué. Wellicht reeds in verval geraakt in de 17de eeuw, werd het uiteindelijk pas afgebroken aan het einde van het  Ancien Régime (1771/1778-1784), een “partije meersch zijnde den grond van het afgebroken Casteel van Autrijve.”

De hoevegebouwen van de huidige Kasteelhoeve zijn gegroepeerd rond een gekasseid erf. Ten westen is er het woonhuis, ten zuiden de vroegere stalvleugel en aansluitend het poortgebouw. Aan de oostzijde is er de grote schuur en ten noorden vind je de vroegere schapenstal met het wagenhuis. Er is ook aansluitend een voormalige ast.

In 1938 werd de hoeve door de heer Charles Moerman aangekocht van de Franse graaf  ‘de Nicolay de Paris’.

historie2Vandaag is de Kasteelhoeve in gebruik als feestzaal.

Tot eind 1800 fungeerde het erf als hoeve van het Outrijfse kasteel en staat afgebeeld in het boek van Sanderus Flandria Illustrata.

Het kasteel was gesitueerd in het schiereiland van een arm van de Oude Schelde.

In 1938 werd de hoeve gekocht door Charles MOERMAN van de Franse graaf de Nicolay de Paris

De paardenstal van de vierkante Brabantse hoeve werd verbouwd tot feestzaal en de stalling voor koeien tot feest- en banketzaal.
De authentieke schuur werd gerenoveerd tot feestzaal.
De opening vond plaats op 22 februari 1991